<$BlogRSDUrl$>

Monday, October 10, 2005

Morning thoughts 

મુસલમાનો કો ભી બુતપરસ્તી માફ હોતી હૈ
જબ મહેબુબા કી હસીં મુરત સામને હોતી હૈ

ચલો એકબાર ફીર સે મુહોબત કર કે દેખે,
કિસી હસીં મહેબુબા કે દર પે મર કે દેખે.
જ.

(0) comments
Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?